Algemene voorwaarden/huisregelement

 • Home
 • Informatiepagina's
 • Algemene voorwaarden/huisregelement

RESERVERING

 1. Bij het kopen op afstand (dus via telefoon, internet of post) geldt binnen de EU het herroepingsrecht, ook wel de bedenktijd genoemd. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing wanneer u een kampeerplaats of accommodatie huurt op een camping. Dat betekent dat de reservering die u maakt wettelijk definitief is. Wetgeving conform FOD art. VI.47 WER
HERROEPINGSRECHT TOERISME

Als u een reis boekt via het internet, dan beschikt u niet over de bedenktermijn die door de eerder genoemde wet is voorzien. De verkoper is niet verplicht om u de gestorte sommen terug te betalen als u uw boeking annuleert.

U beschikt  niet over een bedenktermijn  art. VI.45, 11° WER 

ANNULERINGSVOORWAARDEN

 1. Bij annulering vind geen restitutie plaats van betaalde bedragen. U kunt hiervoor terecht bij u annuleringsverzekering. Annuleringen om corona / covid-19 gerelateerde zaken en veranderingen van regels hebben geen recht op teruggaaf van gelden. Al men daar dat de risico's en regels bij het boeken vooraf bekend zijn geweest.
 2. Bij vroeger vertrek of bij latere aankomst dan gereserveerd vindt geen restitutie van gedane betalingen plaats.
VOERTUIGEN
 1. Tijdens de huurperiode, die vermeld wordt op de reserveringsbevestiging, heeft u toestemming om met 1 voertuig het terrein van de camping te betreden.
 2. Per kampeerplaats of huuraccommodatie is maximaal 1 voertuig toegestaan. Niet alle tent plaatsen hebben de mogelijkheid om een auto te parkeren.
 3. Het voertuig dient altijd op de eigen plaats geparkeerd te worden, mits dit mogelijk is!!!
 4. Het is verboden om te parkeren op de wegen van het kampeerterrein, grasranden of andere plaatsen die niet zijn aangewezen als parking.
 5. Gemotoriseerd verkeer is niet toegestaan tussen 23.00 uur en 7.00 uur.
 6. Electrische auto's kunnen niet worden opgeladen!!
HUISDIEREN
 1. Verblijf van huisdieren op onze camping  bedrag € 1,- per huisdier per nacht.
 2. In onze huurobjecten zijn huisdieren niet toegestaan.
 3. Huisdieren dienen altijd aangelijnd te zijn.
 4. De hygiënische wandelingen van honden dienen buiten het kampeerterrein te gebeuren.
 5. Huisdieren zijn in sanitair gebouwen niet toegestaan.
 6. Het is niet toegestaan huisdieren zonder toezicht achter te laten.
 7. Voor eventuele schade of verontreiniging is de eigenaar van het dier aansprakelijk.
 8. Tevens dient de eigenaar dient er voor te zorgen dat de aanwezigheid van zijn huisdier andere gasten niet stoort.
GEBRUIK FACILITEITEN
 1. Volle vuilniszakken dienen dichtgemaakt in de container worden gedeponeerd. Gescheiden afval (PMD, glas en papier/karton) kan in de daarvoor bestemde container op de milieustraat van de camping (mits volgens de regels gescheiden).
 2. Groot grof afval (kapotte tuinstoelen, etc.) kunt u zelf inleveren op het containerpark van Malmedy.
 3. GEBRUIK VAN VOCHTIG TOILET PAPIER IS TEN STRENGSTE VERBODEN!!!
 4. Het lozen van water mag enkel op de daarvoor aangegeven plaatsen. De uitstortbak voor het chemisch toilet/vuilwaterbak, dient schoon en proper gemaakt te worden na lozing. Dit mag enkel met groene/ecologische chemisch toilet vloeistof ivm ons ecologisch zuiverings systeem.
 5. Afwassen mag allen op de daarvoor aangegeven plaatsen aan de buitenzijde van het sanitair gebouw en bij het sanitair onder in het hoofdgebouw.
 6. Alle beschadigingen aan installaties of aan het terrein dienen direct te worden gemeld bij de beheerders.
 7. Het hakken of zagen van hout in/op omliggende bossen terreinen is verboden!
 8. Enkel luchtdoorlatende gronddoeken zijn toegestaan onder de voortent of de kampeertent.
AANSPRAKELIJKHEID
 1. De camping kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel toegebracht aan of door gebruikers van de via de camping aangeboden accommodatie/faciliteiten of kampeerplaats.
 2. Huurders zijn hoofdelijk aansprakelijk bij schade aan de eigendommen van de camping.
GEDRAGSREGELS
 1. Tussen 23.00 uur en 07.00 uur dient het op de camping stil te zijn.
 2. Kampeerders of gebruikers van een huuraccommodatie of hun bezoekers dienen de gedragsregels en regelementen te respecteren.
 3. Kampeerders of gebruikers van een huuraccommodatie die hinder of overlast opleveren kunnen, na een waarschuwing uit de accommodatie of van de camping worden verwijderd, zonder restitutie van betalingen.
 4. Bij elke vorm van agressie zowel verbaal/bedreiging of fysiek geweld word de politie ingeschakeld.
 5. Kampvuren en/of andere open vuren zijn nimmer toegestaan. BBQ op kolen/briketten of gas BBQ’s zijn toegestaan. Lage BBQ’s dien te worden geplaatst op een tegel.
BEZOEKERS
 1. Bezoekers van kampeerders dienen zich bij aankomst ten alle tijde te melden bij de receptie van de camping.
 2. De huurder is ten alle tijden aansprakelijk en verantwoordelijk voor zijn bezoekers.
 3. De huurder draagt er zorg voor dat bezoekers de reglementen en voorwaarden respecteren.
 4. Bezoekers mogen niet kosteloos blijven overnachten.
 5. Bezoekers dienen de camping te hebben verlaten voor 23:00 uur.

Wijzigingsclausule

De camping is gemachtigd deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van deze voorwaarden is altijd terug te vinden op deze website en/of ligt ter inzage op de receptie.

 
Mocht men de regels niet opvolgen of overtreden volgt onmiddellijke verwijdering van de camping, zonder teruggaaf van betaalde gelden.
 
 
 
 

Share our website